Publikace Oddělení Rentgenová a neutronová strukturní analýza

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Tomšík E., Konefal M., Kohut O., Ivanko I., Hromádková J., Zhigunov A., Steinhart M.
Phase transitions of polyaniline induced by electrochemical treatment
Macromolecular Chemistry and Physics. Roč. 219, č. 7 (2018), s. 1700627_1-1700627_5

Kelnar I., Bal Ü., Zhigunov A., Kaprálková L., Fortelný I., Krejčíková S., Kredatusová J.
Complex effect of graphite nanoplatelets on performance of HDPE/PA66 microfibrillar composites
Composites Part B-Engineering. Roč. 144, 2018, s. 220-228

Kelnar I., Zhigunov A., Kaprálková L., Fortelný I., Dybal J., Kratochvíl J., Nevoralová M., Hricová M., Khunová V.
Facile preparation of biocompatible poly (lactic acid)-reinforced poly(.epsilon.-caprolactone) fibers via graphite nanoplatelets -aided melt spinning
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Roč. 84, 2018, s. 108-115

Schneiderová B., Demel J., Zhigunov A., Bohuslav J., Tarábková H., Janda P., Lang K.
Nickel-cobalt hydroxide nanosheets: synthesis, morphology and electrochemical properties
Journal of Colloid and Interface Science. Roč. 499, 2017, s. 138-144

Perchacz M., Donato r. K., Seixas L., Zhigunov A., Konefal R., Serkis-rodzen M., Beneš H.
Ionic liquid-silica precursors via solvent-free sol-gel process and their application in epoxy-amine network: a theoretical-experimental study
ACS Applied Materials & Interfaces. Roč. 9, č. 19 (2017), s. 16474-16487

Lobaz V., Hladík M., Steinhart M., Paruzel A., Černoch P., Pánek J., Vetrík M., Jirák D., Jirátová M., Pop-georgievski O., Šlouf M., Garcia-argote S., Pieters G., Doris E., Hrubý M.
Tungsten (VI) based "molecular puzzle" photoluminescent nanoparticles easily covered with biocompatible natural polysaccharides via direct chelation
Journal of Colloid and Interface Science. Roč. 512, 2018, s. 308-317

Rais D., Pfleger J., Menšík M., Zhigunov A., Štenclová P., Svoboda J., Vohlídal J.
Singlet fission in thin films of metallo-supramolecular polymers with ditopic thiophene-bridged terpyridine ligands
Journal of Materials Chemistry C. Roč. 5, č. 32 (2017), s. 8041-8051

Demel J., Zhigunov A., Jirka I., Klementová M., Lang K.
Facile synthesis of CuO nanosheets via the controlled delamination of layered copper hydroxide acetate
Journal of Colloid and Interface Science. Roč. 452, 2015, s. 174-179

Urbanová M., Gajdosova M., Steinhart M., Vetchy D., Brus J.
Molecular-level control of ciclopirox olamine release from poly(ethylene oxide)-based mucoadhesive buccal films: exploration of structure-property relationships with solid-state NMR
Molecular Pharmaceutics. Roč. 13, č. 5 (2016), s. 1551-1563

Mališ J., Paidar M., Bystroň T., Brožová L., Zhigunov A., Bouzek K.
Changes in NafionŽ 117 internal structure and related properties during exposure to elevated temperature and pressure in an aqueous environment
Electrochimica Acta. Roč. 262, 2018, s. 264-275

Kotov N., Šturcová A., Zhigunov A., Raus V., Dybal J.
Structural transitions of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride/water mixtures studied by Raman and FTIR spectroscopy and WAXS
Crystal Growth & Design. Roč. 16, č. 4 (2016), s. 1958-1967


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život