Přístrojové vybavení Oddělení rentgenové a neutronové strukturní analýzy

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

špičkový přístroj SAXS/WAXS pro maloúhlový a širokoúhlový rozptyl

Roentgenova záření (Molmet) se zdrojem Osmic microfocus

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život