Oddělení rentgenové a neutronové strukturní analýzy

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

Výzkum

Zabýváme se vznikem a vývojem uspořádaných (organizovaných) struktur ve směsích kopolymerů zejména v procesech mikrofázové a makrofázové separace. Zkoumané systémy kopolymerů zahrnují směsi blokových kopolymerů lišících se parametry kopolymerních bloků (symetrie, asymetrie), kopolymerů lišících se chemickým složením bloků, systémů s jedním krystalizujícím nebo stereotaktickým blokem a konečně systémů trojblokových kopolymerů.
 
Směsi jsou zkoumány jak v taveninách a v tuhé fázi, tak v přítomnosti rozpoustědla či ve směsi rozpouštědel, ve zředěném nebo koncentrovaném roztoku. Cílem je získání detailních informací o procesu vzniku organizovaných struktur v kopolymerech jako možných aplikačních prvků nanotechnologií.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život