Přístrojové vybavení Zpracování polymerních materiálů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Kalorimetr Perkin-Elmer Pyris-1

Vibrační hustoměr Anton-Paar DMA 5000 s externí celou DMA 512P

Zařízení pro měření povrchového a mezifázového napětí kapalin do 250 °C metodou visící kapky

Přístroj pro termogravimetrickou analýzu (TGA)

Přístroj pro sledování stárnutí materiálů za uměle vytvořených podmínek - Weatherometer

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život