Přístrojové vybavení Polymerních částic 

Měření adsorbční BET izotermy: Gemini VII 2390 Surface Area Analyzer


UV-VIS spektrofotometr: Specord 250 plus
 

Rtuťový porozimetr: Pascal 140, 440 series
 

Ultrazvukový spektroskop: Ultrasonic Scientific HR-US 102

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život