Pracovníci  NMR spektroskopie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
Ing. Jiří Brus Dr. 296809-395 brus
Zaměstnanci
Mgr. Larysa Starovoytová Ph.D. 296809-382 larisa
Ing. Jaroslav Kříž DrSc. 296809-382 kriz
RNDr. Jiří Spěváček DrSc. 296809-380 spevacek
Ing. Martina Čubová Urbanová Ph.D. 296809-380 cubova
Dana Kaňková 296809-377 kankova
Ph.D. studenti
Ing. Libor Kobera 296809-378 kobera
Ing. Olívia Policianová 296809-378 policianova

Výpis z databáze pracovníků

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život