Publikace Oddělení NMR spektroskopie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Czernek J., Brus J.
Exploring accuracy limits of predictions of the 1H NMR chemical shielding anisotropy in the solid state
Molecules. Roč. 24, č. 9 (2019), s. 1731_1-1731_11

Konefal R., Spěváček J., Černoch P.
Thermoresponsive poly(2-oxazoline) homopolymers and copolymers in aqueous solutions studied by NMR spectroscopy and dynamic light scattering
European Polymer Journal. Roč. 100, 2018, s. 241-252

Czernek J., Urbanová M., Brus J.
NMR crystallography of the polymorphs of metergoline
Crystals. Roč. 8, č. 10 (2018), s. 378_1-378_14

Brus J., Czernek J., Hrubý M., Švec P., Kobera L., Abbrent S., Urbanová M.
Efficient strategy for determining the atomic-resolution structure of micro- and nanocrystalline solids within polymeric microbeads: domain-edited NMR crystallography
Macromolecules. Roč. 51, č. 14 (2018), s. 5364-5374

Czernek J., Brus J.
Theoretical investigations into the variability of the 15N solid-state NMR parameters within an antimicrobial peptide ampullosporin A
Physiological Research. Roč. 67, Suppl. 2 (2018), s. S349-S356

Kobera L., Czernek J., Abbrent S., Macková H., Pavlovec L., Rohlíček J., Brus J.
The nature of chemical bonding in Lewis adducts as reflected by 27Al NMR quadrupolar coupling constant: combined solid-state NMR and quantum chemical approach
Inorganic Chemistry. Roč. 57, č. 12 (2018), s. 7428-7437

Brus J., Czernek J., Kobera L., Urbanová M., Jegorov A.
An efficient 2D 11B-11B solid-state NMR spectroscopy strategy for monitoring covalent self-assembly of boronic acid-derived compounds: the transformation and unique architecture of bortezomib molecules in the solid state
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 487-495

Brus J., Czernek J., Kobera L., Urbanová M., Abbrent S., Husak M.
Predicting the crystal structure of decitabine by powder NMR crystallography: influence of long-range molecular packing symmetry on NMR parameters
Crystal Growth & Design. Roč. 16, č. 12 (2016), s. 7102-7111

Czernek J., Brus J.
Describing the anisotropic 133Cs solid state NMR interactions in cesium chromate
Chemical Physics Letters. Roč. 684, 2017, s. 8-13

Kobera L.
Career in Polymers XI, Book of Abstracts
Prague: Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences, 2019. 39 s. ISBN 978-80-85009-94-1
Workshop "Career in Polymers XI". Prague, CR, 28.-29.6.2019

Brus J., Urbanová M., Czernek J., Pavelková M., Kubová K., Vysloužil J., Abbrent S., Konefal R., Horský J., Vetchy D., Vysloužil J., Kulich P.
Structure and dynamics of alginate gels cross-linked by polyvalent ions probed via solid state NMR spectroscopy
Biomacromolecules. Roč. 18, č. 8 (2017), s. 2478-2488


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život