Publikace Oddělení Nanostrukturované polymery a kompozity

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Matějka L., Špírková M., Dybal J., Kredatusová J., Hodan J., Zhigunov A., Šlouf M.
Structure evolution during order-disorder transitions in aliphatic polycarbonate based polyurethanes. Self-healing polymer
Chemical Engineering Journal. Roč. 357, 2019, s. 611-624

Strachota B., Strachota A., Horodecka S., Steinhart M., Kovářová J., Pavlova E., Ribot F.
Polyurethane nanocomposites containing the chemically active inorganic Sn-POSS cages
Reactive & Functional Polymers. Roč. 143, 2019, s. 104338_1-104338_16

Strachota B., Oleksyuk K., Strachota A., Šlouf M.
Porous hybrid poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels with very fast volume response to temperature and pH
European Polymer Journal. Roč. 120, 2019, s. 109213_1-109213_14

Strachota B., Strachota A., Šlouf M., Brus J., Cimrová V.
Monolithic intercalated PNIPAm/starch hydrogels with very fast and extensive one-way volume and swelling responses to temperature and pH: prospective actuators and drug release systems
Soft Matter. Roč. 15, č. 4 (2019), s. 752-769

Kelnar I., Bal Ü., Hodan J., Kaprálková L., Krejčíková S., Kotek J.
Effect of graphite nanoplatelets on fracture behavior of HDPE/PA66 microfibrillar composites
Polymer Engineering and Science. Roč. 59, č. 2 (2019), s. 382-388

Kelnar I., Bal Ü., Zhigunov A., Kaprálková L., Fortelný I., Krejčíková S., Kredatusová J.
Complex effect of graphite nanoplatelets on performance of HDPE/PA66 microfibrillar composites
Composites Part B-Engineering. Roč. 144, 2018, s. 220-228

Strachota B., Morand A., Dybal J., Matějka L.
Control of gelation and properties of reversible Diels-Alder networks: design of a self-healing network
Polymers. Roč. 11, č. 6 (2019), s. 930_1-930_24

Depa K., Strachota A., Šlouf M., Brus J.
Poly(N-isopropylacrylamide)-SiO2 nanocomposites interpenetrated by starch: Stimuli-responsive hydrogels with attractive tensile properties
European Polymer Journal. Roč. 88, 2017, s. 349-372

Depa K., Strachota A., Šlouf M., Brus J., Cimrová V.
Synthesis of conductive doubly filled poly(N-isopropylacrylamide)-polyaniline-SiO2 hydrogels
Sensors and Actuators B-Chemical. Roč. 244, 2017, s. 616-634

Rodzen K., Strachota A., Raus V., Pavlova E.
Polyhedral oligomeric butyl stannoxane cages (Sn-POSS) as oxidation-activated linear repairing units or crosslinking nano-building blocks, depending on structure of the polymer matrix
Polymer Degradation and Stability. Roč. 142, 2017, s. 1-20

Serkis-rodzen M., Špírková M., Matějíček P., Štěpánek M.
Formation of linear and crosslinked polyurethane nanoparticles that self-assemble differently in acetone and in water
Progress in Organic Coatings. Roč. 106, 2017, s. 119-127


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život