Publikace Oddělení Morfologie polymerů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Fortelný I., Ujčić A., Fambri L., Šlouf M.
Phase structure, compatibility, and toughness of PLA/PCL blends: a review
Frontiers in Materials. Roč. 6, 2019, s. 206_1-206_13

Fortelný I., Jůza J.
Description of the droplet size evolution in flowing immiscible polymer blends
Polymers. Roč. 11, č. 5 (2019), 761_1-761_31

Šlouf M., Michálková D., Gajdošová V., Dybal J., Pilař J.
Prooxidant activity of phenolic stabilizers in polyolefins during accelerated photooxidation
Polymer Degradation and Stability. Roč. 166, 2019, s. 307-324

Ostafinska A., Vacková T., Šlouf M.
Strong synergistic improvement of mechanical properties in HDPE/COC blends with fibrillar morphology
Polymer Engineering and Science. Roč. 58, č. 11 (2018), s. 1955-1964

Fortelný I., Jůza J.
Analysis of the effect of block copolymers on interfacial tension in immiscible polymer blends
Polymer. Roč. 150, 2018, s. 380-390

Šlouf M., Pavlova E., Krejčíková S., Ostafinska A., Zhigunov A., Krzyžánek V., Sowinski P., Piorkowska E.
Relations between morphology and micromechanical properties of alpha, beta and gamma phases of iPP
Polymer Testing. Roč. 67, 2018, s. 522-532

Ostafinska A., Mikešová J., Krejčíková S., Nevoralová M., Šturcová A., Zhigunov A., Michálková D., Šlouf M.
Thermoplastic starch composites with TiO2 particles: preparation, morphology, rheology and mechanical properties
International Journal of Biological Macromolecules. Roč. 101, 2017, s. 273-282

Šloufová I., Šlouf M., Vlčková B., Gajdošová V., Zedník J., Vohlídal J.
Controlled tuning of the size of Ag-hydrosol nanoparticles by nonstabilized THF and detection of peroxides in THF
Langmuir. Roč. 35, č. 30 (2019), s. 9831-9840

Ostafinska A., Fortelný I., Hodan J., Krejčíková S., Nevoralová M., Kredatusová J., Kruliš Z., Kotek J., Šlouf M.
Strong synergistic effects in PLA/PCL blends: impact of PLA matrix viscosity
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Roč. 69, 2017, s. 229-241

Krejčíková S., Ostafinska A., Šlouf M.
Termoplastifikovaný škrob a jeho aplikace
Chemické listy. Roč. 112, č. 8 (2018), s. 531-537

Fulín P., Šlouf M., Vlková H., Krejčíková S., Kredatusová J., Pokorný D.
Porovnání kvality nejčastěji používaných nových UHMWPE artikulačních vložek náhrady kyčelního kloubu
Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Roč. 86, č. 2 (2019), s. 101-109


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život