Publikace Oddělení Morfologie polymerů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Šlouf M., Pavlova E., Krejčíková S., Ostafinska A., Zhigunov A., Krzyžánek V., Sowinski P., Piorkowska E.
Relations between morphology and micromechanical properties of alpha, beta and gamma phases of iPP
Polymer Testing. Roč. 67, 2018, s. 522-532

Ostafinska A., Mikešová J., Krejčíková S., Nevoralová M., Šturcová A., Zhigunov A., Michálková D., Šlouf M.
Thermoplastic starch composites with TiO2 particles: preparation, morphology, rheology and mechanical properties
International Journal of Biological Macromolecules. Roč. 101, 2017, s. 273-282

Ostafinska A., Fortelný I., Hodan J., Krejčíková S., Nevoralová M., Kredatusová J., Kruliš Z., Kotek J., Šlouf M.
Strong synergistic effects in PLA/PCL blends: impact of PLA matrix viscosity
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Roč. 69, 2017, s. 229-241

Vacková T., Kratochvíl J., Ostafinska A., Krejčíková S., Nevoralová M., Šlouf M.
Impact of particle morphology on structure, crystallization kinetics, and properties of PCL composites with TiO2-based particles
Polymer Bulletin. Roč. 74, č. 2 (2017), s. 445-464

Fortelný I., Jůza J.
Prediction of average droplet size in flowing immiscible polymer blends
Journal of Applied Polymer Science. Roč. 134, č. 35 (2017), s. 45250_1-45250_12

Šlouf M., Ostafinska A., Nevoralová M., Fortelný I.
Morphological analysis of polymer systems with broad particle size distribution
Polymer Testing. Roč. 42, 2015, s. 8-16

Šlouf M., Krejčíková S., Hromádková J.
Vztah mezi molekulární strukturou, nadmolekulární strukturou a mikromechanickými vlastnostmi semikrystalických polymerů
Chemické listy. Roč. 111, č. 4 (2017), s. 239-245

Šlouf M., Vacková T., Nevoralová M., Pokorný D.
Micromechanical properties of one-step and sequentially crosslinked UHMWPEs for total joint replacements
Polymer Testing. Roč. 41, 2015, s. 191-197

Ostafinska A., Fortelný I., Nevoralová M., Hodan J., Kredatusová J., Šlouf M.
Synergistic effects in mechanical properties of PLA/PCL blends with optimized composition, processing, and morphology
RSC Advances. Roč. 5, č. 120 (2015), s. 98971-98982

Sutrová V., Šloufová I., Melníková Z., Kalbáč M., Pavlova E., Vlčková B.
Effect of ethanethiolate spacer on morphology and optical responses of Ag nanoparticle array-single layer graphene hybrid systems
Langmuir. Roč. 33, č. 50 (2017), s. 14414-14424

Strachota B., Šlouf M., Hodan J., Matějka L.
Advanced two-step cryopolymerization to form superporous thermosensitive PNIPA/clay gels with unique mechanical properties and ultrafast swelling-deswelling kinetics
Colloid and Polymer Science. Roč. 296, č. 4 (2018), s. 753-769


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život