Morfologie polymerů - stručné CV vybraných pracovníků.

doc. RNDr. Miroslav Šlouf, PhD.

 • Narozen 3.3.1973.
  Samostatný vědecký pracovník, současný vedoucí oddělení zaměřeného na Morfologii polymerů, v ÚMCH zaměstnán od r. 1998.
 • Vzdělání:
  • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
   • Bc. v oboru chemie (1994)
   • Mgr. v oboru anorganická chemie (1996), téma diplomové práce: rentgenostrukturní analýza monokrystalů
   • PhD. a RNDr. v oboru anorganická chemie (2001) téma disertační práce: deformační elektronové hustoty v krystalech
  • Vysoké učení technické, Brno
   • doc. v oboru makromolekulární chemie (2013)
 • Oblast vědecké činnosti:
  morfologie polymerů, elektronová mikroskopie, rentgenostrukturní analýza.
 • Publikace:
  • více než 100 publikací v recenzovaných časopisech
  • dále konferenční příspěvky, patenty, užitné vzory, výzkumné zprávy, kapitoly v monografiích...
  • h-index = 20 (dle WoS 2014-01)
 • Zaměstnání:
  • 1996-2001 PřF UK Praha, student a vědecký pracovník,
  • 1997-98 Elettra Sincrotrone Trieste, Terst, Itálie, vědecký pracovník,
  • 2000-2001 civilní služba;
  • 1998-2000, 2001-dosud, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha (od r. 2002 vedoucí pracovní skupiny Morfologie polymerů, od r. 2010 vedoucí oddělení Morfologie a reologie polymerních materiálů; od roku 2017 oddělení Morfologie polymerních materiálů).

doc. RNDr. František Lednický, CSc.

 • Narozen 28.11.1938. Vedoucí vědecký pracovník, předchozí vedoucí oddělení zaměřeného na Morfologii polymerů, v ÚMCH zaměstnán od r. 1961.
 • Vzdělání:
  • Masarykova universita, Brno (1961);
  • Universita Karlova, Praha (RNDr. 1968);
  • Universita Karlova, Praha, MFF, školící pracoviště ÚMCH ČSAV Praha (titul CSc.);
  • Technická univerzita Liberec (titul doc.).
 • Oblast vědecké činnosti:
  Fyzika polymerů, fázová struktura vícefázových polymerních systémů. Člen českých vědeckých společností, člen komise pro udělování vědeckých hodností, člen redakční rady zahraničního odborného časopisu; člen rady zahraničního ústavu (SRN).
 • Publikace:
  kolem 100 původních vědeckých prací, kolem 130 přednášek a příspěvků na konferencích, kolem 40 výzkumných zpráv.
 • Zaměstnání:
  Ústav makromolekulární chemie AVČR, Praha, vědecký pracovník (od r.1961 - od r. 2008 emeritní pracovník).

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život