Pracovníci  Řízených makromolekulárních syntéz

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
Ing. Zdeňka Sedláková CSc. 296809-252 sedlakova
Zaměstnanci
Štěpán Adamec 296809-276 adamec
Ing. Eva Čadová 296809-276 cadova
RNDr. Miroslav Janata CSc. 296809-248 janata
Tereza Klímová 296809-252 klimova
Ing. Petra Látalová 296809-259 latalova
Ing. František Mikeš CSc. 296809-253  
RNDr. Jiří Podešva CSc. 296809-269 podesva
Jana Rovenská 296809-257 jmeszaro
Jana Šrotýřová 296809-252 srotyrova
Bc. Tomáš Vacek 296809-278 vacek
Ing. Petr Vlček DrSc. 296809-250 vlcek
Ph.D. studenti
Ing. Jiří Konečný 296809-257 konecny
RNDr. Lenka Poláková 296809-278 polakova
Mgr. Vladimír Raus 296809-258 raus

Výpis z databáze pracovníků

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život