Přístrojové vybavení  Řízených makromolekulárních syntéz

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

  Používané přístroje:

 

  ●  GPC chromatograf:

       •   pumpa CHROM SDS 150
       •   RI detektor SHODEX RI-101
       •   UV detektor CHROM UVD 250
       •   viskozimetrický detektor VISCOTEK 270
       •   temperační jednotka (DeltaChrom) pro kolony
       •   chromatografické kolony PLgel 5µm MIXED-C a 5 µm 100Å
       •   software Clarity pro sběr a vyhodnocení dat
 

  ●  Osmometr v parní fázi (KNAUER K-7000)

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život