Řízené makromolekulární syntézy

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výzkum

 

Aktivity oddělení:
 • Příprava a charakterizace nových polymerních materiálů –
  • syntéza homopolymerů, blokových a roubovaných kopolymerů na bázi derivátů styrenu, vinylpyridinu, (meth)akrylátů a (meth)akrylamidů s úzkou distribucí molárních hmotností a definovanou délkou polymerního řetězce metodami aniontové, kationtové, radikálové a řízené radikálové polymerizace;
  • příprava roubovaných kopolymerů na bázi derivátů celulózy metodami řízené radikálové polymerizace;
  • příprava definovaných organicko-anorganických kopolymerů (nanokompozitů) obsahujících polyhedrální oligomerní silsesquioxanové (POSS) jednotky kovalentně vázané v polymerním řetězci;
  • studium kinetiky aniontové polymerizace (meth)akrylátových esterů a kinetiky radikálové oligomerizace 1-alkenů;
  • syntéza kopolymerů s kapalně krystalickými (LC) bloky pro přípravu termotropických a fotocitlivých polymerních materiálů;
  • chemická modifikace montmorillonitů a analogických anorganických materiálů polymerními strukturami a studium mechanických vlastností připravených materiálů;
  • syntéza derivátů antidegradantů a jejich připojování chemickou vazbou k polymerním řetězcům, charakterizace produktů a meziproduktů.

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život