Publikace Oddělení Polymerní membrány

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Trhlíková O., Janata M., Walterová Z., Kanizsová L., Čadová E., Horský J.
MALDI-ToF mass spectrometry detection of intramolecular composition gradient in copolymers
Talanta. Roč. 195, 2019, s. 215-220

Žitka J., Peter J., Galajdová B., Pavlovec L., Pientka Z., Paidar M., Hnát J., Bouzek K.
Anion exchange membranes and binders based on polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene copolymer for alkaline water electrolysis
Desalination and Water Treatment. Roč. 142, 2019, s. 90-97

Netopilík M.
Toward ideal separation by size-exclusion chromatography
Journal of Chromatography A. Roč. 1487, 2017, s. 139-146

Horský J., Walterová Z.
Polypseudorotaxanes between .alpha.-cyclodextrin and poly(propylene glycol)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(propylene glycol) copolymers studied by MALDI-TOF mass spectrometry
European Polymer Journal. Roč. 74, 2016, s. 256-263

Trhlíková O.
Identification of the malodour source in a complex office environment using solid-phase microextraction and gas chromatography
International Journal of Environmental Technology and Management. Roč. 22, č. 2/3 (2019), s. 115-127

Giel V., Morávková Z., Peter J., Trchová M.
Thermally treated polyaniline/polybenzimidazole blend membranes: structural changes and gas transport properties
Journal of Membrane Science. Roč. 537, 2017, s. 315-322

Koók L., Desmond-le quéméner E., Bakonyi P., Žitka J., Trably E., Tóth G., Pavlovec L., Pientka Z., Bernet N., Bélafi-bakó K., Nemestóthy N.
Behavior of two-chamber microbial electrochemical systems started-up with different ion-exchange membrane separators
Bioresource Technology. Roč. 278, 2019, s. 279-286

Pavlovec L., Žitka J., Pientka Z.
Chemický pohled na lithium-iontové baterie
Chemické listy. Roč. 112, č. 8 (2018), s. 508-516

Kurańska M., Beneš H., Polaczek K., Trhlíková O., Walterová Z., Prociak A.
Effect of homogeneous catalysts on ring opening reactions of epoxidized cooking oils
Journal of Cleaner Production. Roč. 230, 2019, s. 162-169

Kurańska M., Beneš H., Prociak A., Trhlíková O., Walterová Z., Stochlinska W.
Investigation of epoxidation of used cooking oils with homogeneous and heterogeneous catalysts
Journal of Cleaner Production. Roč. 236, 2019, 117615_1-117615_9

Netopilík M.
Can the branching exponent reliably relate the branching indexes?
Macromolecular Theory and Simulations. Roč. 24, č. 2 (2015), s. 80-84


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život