Publikace Oddělení Polymerní membrány

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Trhlíková O., Janata M., Walterová Z., Kanizsová L., Čadová E., Horský J.
MALDI-ToF mass spectrometry detection of intramolecular composition gradient in copolymers
Talanta. Roč. 195, 2019, s. 215-220

Žitka J., Peter J., Galajdová B., Pavlovec L., Pientka Z., Paidar M., Hnát J., Bouzek K.
Anion exchange membranes and binders based on polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene copolymer for alkaline water electrolysis
Desalination and Water Treatment. Roč. 142, 2019, s. 90-97

Netopilík M.
Toward ideal separation by size-exclusion chromatography
Journal of Chromatography A. Roč. 1487, 2017, s. 139-146

Horský J., Walterová Z.
Polypseudorotaxanes between .alpha.-cyclodextrin and poly(propylene glycol)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(propylene glycol) copolymers studied by MALDI-TOF mass spectrometry
European Polymer Journal. Roč. 74, 2016, s. 256-263

Giel V., Morávková Z., Peter J., Trchová M.
Thermally treated polyaniline/polybenzimidazole blend membranes: structural changes and gas transport properties
Journal of Membrane Science. Roč. 537, 2017, s. 315-322

Koók L., Desmond-le quéméner E., Bakonyi P., Žitka J., Trably E., Tóth G., Pavlovec L., Pientka Z., Bernet N., Bélafi-bakó K., Nemestóthy N.
Behavior of two-chamber microbial electrochemical systems started-up with different ion-exchange membrane separators
Bioresource Technology. Roč. 278, 2019, s. 279-286

Pavlovec L., Žitka J., Pientka Z.
Chemický pohled na lithium-iontové baterie
Chemické listy. Roč. 112, č. 8 (2018), s. 508-516

Netopilík M.
Can the branching exponent reliably relate the branching indexes?
Macromolecular Theory and Simulations. Roč. 24, č. 2 (2015), s. 80-84

Schauer J., Hnát J., Brožová L., Žitka J., Bouzek K.
Anionic catalyst binders based on trimethylamine-quaternized poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) for alkaline electrolyzers
Journal of Membrane Science. Roč. 473, 2015, s. 267-273

Netopilík M.
Size-exclusion-chromatography separation of randomly branched polymers with tetrafunctional branch points and local dispersity
Journal of Chromatography A. Roč. 1260, (2012), s. 97-101

Giel V., Perchacz M., Kredatusová J., Pientka Z.
Gas transport properties of polybenzimidazole and poly(phenylene oxide) mixed matrix membranes incorporated with PDA-functionalised titanate nanotubes
Nanoscale Research Letters. Roč. 12, č. 1 (2017), s. 1-15, č. článku 3


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život