Pracovníci oddělení polymerních sítí a gelů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
Ing. Miroslava Dušková, Dr. 296809-297 m.duskova
Zástupce vedoucí oddělení
Ing. Jiří Michálek, CSc. 296809-308 jiri
Zaměstnanci
Alice Bláhová 296809-236 aliceblaha
Ing. Radka Hobzová, Ph.D. 296809-270 hobzova
Ing. Dana Chmelíková 296809-263 chmelikova
Ing. Eva Chylíková Krumbholcová 296809-236 krumbholcova
RNDR. Jiří Podešva, CSc. 296809-263 podesva
Ana-Irina Cocarta, Ph.D. 296809-201 cocarta
Mgr. Žansaja Sadakbajeva 296809-264 sadakbayeva
RNDr. Jakub Širc, Ph.D. 296809-270 sirc
Ph.D. studenti
   
     
Emeritní pracovník
prof. Ing. Karel Dušek DrSc. 296809-297 dusek

Výpis z databáze pracovníků

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život