Publikace Oddělení Polymerní sítě a gely

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Dušková-smrčková M., Dušek K.
How to force polymer gels to show volume phase transitions
ACS Macro Letters. Roč. 8, 3 (2019), s. 272-278

Hrib J., Chylíková krumbholcová E., Dušková-smrčková M., Hobzová R., Širc J., Hrubý M., Michálek J., Hodan J., Lesný P., Šmucler R.
Hydrogel tissue expanders for stomatology. Part II. poly(styrene-maleic anhydride) hydrogels
Polymers. Roč. 11, č. 7 (2019), s. 1087_1-1087_15

Janoušková O., Přádný M., Vetrík M., Chylíková krumbholcová E., Michálek J., Dušková-smrčková M.
Biomimetic modification of dual porosity poly(2-hydroxyethyl methacrylate) hydrogel scaffolds - porosity and stem cell growth evaluation
Biomedical Materials. Roč. 14, č. 5 (2019), s. 055004_1-055004_13

Hobzová R., Hrib J., Širc J., Karpushkin e A., Michálek J., Janoušková O., Gatenholm P.
Embedding of bacterial cellulose nanofibers within PHEMA hydrogel matrices: tunable stiffness composites with potential for biomedical applications
Journal of Nanomaterials. Roč. 2018, January (2018), č. 5217095_1-5217095_11

Sadakbayeva Z., Dušková-smrčková M., Šturcová A., Pfleger J., Dušek K.
Microstructured poly(2-hydroxyethyl methacrylate)/poly(glycerol monomethacrylate) interpenetrating network hydrogels: UV-scattering induced accelerated formation and tensile behavior
European Polymer Journal. Roč. 101, 2018, s. 304-313

Cocarta A., Hobzová R., Širc J., Černá T., Hraběta J., Švojgr K., Pochop P., Kodetova M., Jedelská J., Bakowski U., Uhlík J.
Hydrogel implants for transscleral drug delivery for retinoblastoma treatment
Materials Science and Engineering C. Roč. 103, 2019, 109799_1-109799_12

Poláková L., Širc J., Hobzová R., Cocarta A., Heřmánková E.
Electrospun nanofibers for local anticancer therapy: review of in vivo activity
International Journal of Pharmaceutics. Roč. 558, 2019, s. 268-283

Hrib J., Širc J., Lesný P., Hobzová R., Dušková-smrčková M., Michálek J., Šmucler R.
Hydrogel tissue expanders for stomatology. Part I. methacrylate-based polymers
Journal of Materials Science-Materials in Medicine. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 12_1-12_8

Michálek J., Chmelíková D., Chylíková krumbholcová E., Podešva J., Dušková-smrčková M.
Historie měkkých kontaktních čoček aneb jak to bylo doopravdy
Chemické listy. Roč. 112, č. 3 (2018), s. 143-147

Michálek J., Dušková-smrčková M., Přádný M., Chylíková krumbholcová E.
Příběh jednoho materiálu, aneb 2-hydroxyethyl-methakrylát: monomer, polymer, vlastnosti a aplikace
Chemické listy. Roč. 112, č. 8 (2018), s. 490-497

Michálek J., Chmelíková D., Chylíková krumbholcová E., Podešva J., Dušková-smrčková M.
Historie měkkých kontaktních čoček aneb jak to bylo doopravdy
Trendy v oční optice. (2018), s. 10-14


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život