Publikace Oddělení Polymerní sítě a gely

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Dušková-smrčková M., Dušek K.
How to force polymer gels to show volume phase transitions
ACS Macro Letters. Roč. 8, 3 (2019), s. 272-278

Hobzová R., Hrib J., Širc J., Karpushkin e A., Michálek J., Janoušková O., Gatenholm P.
Embedding of bacterial cellulose nanofibers within PHEMA hydrogel matrices: tunable stiffness composites with potential for biomedical applications
Journal of Nanomaterials. Roč. 2018, January (2018), č. 5217095_1-5217095_11

Sadakbayeva Z., Dušková-smrčková M., Šturcová A., Pfleger J., Dušek K.
Microstructured poly(2-hydroxyethyl methacrylate)/poly(glycerol monomethacrylate) interpenetrating network hydrogels: UV-scattering induced accelerated formation and tensile behavior
European Polymer Journal. Roč. 101, 2018, s. 304-313

Poláková L., Širc J., Hobzová R., Cocarta A., Heřmánková E.
Electrospun nanofibers for local anticancer therapy: review of in vivo activity
International Journal of Pharmaceutics. Roč. 558, 2019, s. 268-283

Hrib J., Širc J., Lesný P., Hobzová R., Dušková-smrčková M., Michálek J., Šmucler R.
Hydrogel tissue expanders for stomatology. Part I. methacrylate-based polymers
Journal of Materials Science-Materials in Medicine. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 12_1-12_8

Michálek J., Chmelíková D., Chylíková krumbholcová E., Podešva J., Dušková-smrčková M.
Historie měkkých kontaktních čoček aneb jak to bylo doopravdy
Chemické listy. Roč. 112, č. 3 (2018), s. 143-147

Michálek J., Dušková-smrčková M., Přádný M., Chylíková krumbholcová E.
Příběh jednoho materiálu, aneb 2-hydroxyethyl-methakrylát: monomer, polymer, vlastnosti a aplikace
Chemické listy. Roč. 112, č. 8 (2018), s. 490-497

Michálek J., Chmelíková D., Chylíková krumbholcová E., Podešva J., Dušková-smrčková M.
Historie měkkých kontaktních čoček aneb jak to bylo doopravdy
Trendy v oční optice. (2018), s. 10-14

Dušková-smrčková M.
Book of Abstracts and Programme. Polymer Networks and Gels 2018 - Prague Meeting on Macromolecules /82./, Polymer Networks Group Meeting /24./
Prague: Institute of Macromolecular Chemistry, CAS, 2018. 246 s. ISBN 978-80-85009-91-0
Polymer Networks and Gels 2018 - Prague Meeting on Macromolecules /82./, Polymer Networks Group Meeting /24./. Prague, CR, 17.-21.6.2018

Dušek K.
Formation and structure of networks from telechelic polymers: theory and application to polyurethanes
Telechelic Polymers: Synthesis and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2018 - (Goethals, E.), s. 289-360. ISBN 978-135108554-0

Dušek K., Dušková-smrčková M., Huybrechts J., Ďuračková A.
Polymer networks from preformed precursors having molecular weight and group reactivity distributions. Theory and application
Macromolecules. Roč. 46, č. 7 (2013), s. 2767-2784


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život