Přístrojové vybavení Polymerních gelů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

Přístrojové vybavení oddělení

 • HPLC/DAD Shimadzu LC-20AD

 • UV/VIS spektrofotometr HITACHI U-1900

 • Automatický titrátor Mettler Toledo 50 DL

 • Reometr Gemini HR Nano (Malvern, UK) - měření v rotačním a oscilačním režimu

 • Vybavení reometeru:
  - parametry: normálová síla – 0,001 až 20 N,
     frekvence 1µHz až 150 Hz
  - geometrie – deska-deska, kužel-deska, válec-válec
  - Peltierova deska pro chlazení/ohřev (-30 °C až 200 °C)
  - DMA svorky pro měření v torzním režimu
  - nerezová komora pro měření vzorků ponořených v kapalině
  - komora zajišťující regulaci vlhkosti
  - vyhřívací pec pro měření za vysokých teplot (do 550°C)
  - komora s možností in-situ vytvrzování pomocí UV záření
    s regulací teploty (-20°C až 90°C)

 • Tensile Minitester (Labio, CZ) – zařízení pro měření mechanických vlastností v tahu optimalizovaný pro měkké materiály včetně zbotnalých vzorků

  Vybavení:
  - Peltierova deska pro regulaci teploty (-20 °C až 200 °C)
  - komora pro měření vzorků ponořených v kapalině
  - parametry: rychlost deformace: 1 - 10 mm/min
  - relaxační  a dynamický mód

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život