Pracovníci Oddělení Hybridní a anorganické materiály pro konverzi energie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení

doc. Ing. Vítězslav Zima CSc.

46603-6146 Vitezslav.Zima
Zaměstnanci
Ing. Božena Frumarová CSc. 46603-6148 Bozena.Frumarova
Ing. Klára Melánová Dr. 46603-6146 Klara.Melanova
Ing. Jiří Navrátil CSc. 46603-6152 Jiri.Navratil
Ing. Milan Vlček CSc. 46603-6151 Milan.Vlcek
   
Ph.D. studenti
     

Přehled na webu laboratoře

SLCHPL v telefonním seznamu Univerzity Pardubice

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život