Publikace Oddělení Hybridní a anorganické materiály pro konverzi energie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Melánová K., Beneš L., Svoboda J., Zima V., Pospíšil M., Kovář P.
Alkaline-earth metal phenylphosphonates and their intercalation chemistry
Dalton Transactions. Roč. 47, č. 9 (2018), s. 2867-2880

Melánová K., Beneš L., Svoboda J., Zima V., Vlček M., Trchová M.
Synthesis and characterization of new barium methylphosphonates
Dalton Transactions. Roč. 46, č. 16 (2017), s. 5363-5372

Tichý L., Tichá H.
Correlation between photo-induced red shift of the optical band gap and the slope of Urbach edge in amorphous and glassy As2S3
Materials Letters. Roč. 164, 2016, s. 232-234

Zhang B., Zima V., Kutálek P., Mikysek T., Wágner T.
The mechanism of filament formation in Ag doped Ge-Se resistive switching cell
Journal of Materials Science-Materials In Electronics. Roč. 30, č. 3 (2019), s. 2459-2463

Melánová K., Beneš L., Zima V., Svoboda J., Růžička A.
Intercalation of alcohols into barium phenylphosphonate: influence of the number and position of functional groups in the guests on their arrangement in the intercalates
Journal of Solid State Chemistry. Roč. 251, 2017, s 211-216

Melánová K., Beneš L., Svoboda J., Zima V., Trchová M., Vlček M., Almonasy N.
Cerium(IV) phenylphosphonates and para-substituted phenylphosphonates: preparation and characterization
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. Roč. 87, č. 3-4(2017), s. 331-339

Kopecká K., Beneš L., Melánová K., Zima V., Knotek P., Zetková K.
Layered calcium phenylphosphonate: a hybrid material for a new generation of nanofillers
Beilstein Journal of Nanotechnology Roč. 9, 2018, s. 2906-2915

Škoda J., Pospíšil M., Kovář P., Melánová K., Svoboda J., Beneš L., Zima V.
How intercalated sodium, copper, and iron cations influence the structural arrangement of zirconium sulfophenylphosphonate layers? Theoretical and experimental points of view
Journal of Physical Chemistry C. Roč. 123, č. 4 (2019), s. 2488-2495

Navrátil J., Kašparová J., Plecháček T., Beneš L., Olmrová-zmrhalová Z., Kucek V., Drašar Č.
Thermoelectric and transport properties of n-type palladium-doped chalcopyrite Cu1-xPdxFeS2 compounds
Journal of Electronic Materials. Roč. 48, č. 4 (2019), s. 1795-1804

Svoboda J., Melánová K., Zima V., Beneš L., Pšenička M., Pospíšil M., Kovář P.
Influence of 1,2-alkanediols on the structure of their intercalates with strontium phenylphosphonate solved by molecular simulation and experimental methods
Journal of Molecular Modeling . Roč. 22, č. 6 (2016), s. 143_1-143_9

Tichý L., Tichá H.
On the "compositional threshold" in GeS2-Sb2S3, GeSe2-Sb2Se3 and GeS2-Bi2S3 glasses
Materials Chemistry and Physics. Roč. 152, 2015, s. 1-3


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život