Přístrojové vybavení Oddělení Hybridní a anorganické materiály pro konverzi energie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

 1. Elektronový rastrovací mikroskop JEOL JSM-5500LV s rentgenovým energiově disperzním mikroanalyzátorem IXRF Systems (detektor Gresham Sirius 10).
 2. Mikroskopie skenující sondou - SPM mikroskop Solver PRO-M firmy NT-MDT.
 3. UV-VIS spektrofotometr Perkin-Elmer Lambda 12 (190 - 1100 nm).
 4. Přístroj pro impedanční spektroskopii PGSTAT 12 s moduly FRA 2 a ECD
 5. Ramanův spektrometr Lambda Solution (λexc = 532 a 785nm)
 6. FT-IR spektrometry FT-IR Nicolet Nexus (FAR - NEAR IR) a Bio-Rad FTS 175C (15 000 - 50 cm-1).
 7. Optický mikroskop Olympus BX 60 s termoregulovaným stolkem Linkam THMS 600 (-70 ≤ T ≤ 600 °C).
 8. Termoanalytické metody: DTA analyzátor DTA-RMI 03, termogravimetický analyzátor (25 < T < 980 °C) a DSC analyzátor Diamond Perkin-Elmer (-70 ≤ T ≤ 600 °C). 
 9. Povlakovací zařízení - systém BAE 250 T (Balzers).
 10. Rentgenový analyzátor Siemens Krystalloflex 4.
 11. Zařízení pro měření teplotní závislosti stejnosměrné a střídavé elektrické vodivosti, termoelektrického napětí a Hallova napětí. (1×10-1< R < 1×1013 Ω).
 

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život