Publikace Oddělení chemie a fyziky povrchů a bio-materiálových rozhraní

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Svoboda J., Sedláček O., Riedel T., Hrubý M., Pop-georgievski O.
Poly(2-oxazoline)s one-pot polymerization and surface coating: from synthesis to anti-fouling properties out-performing poly(ethylene oxide)
Biomacromolecules. Roč. 20, č. 9 (2019), s. 3453-3463

Parrillo V., de los santos pereira A., Riedel T., Rodriguez-emmenegger C.
Catalyst-free "click" functionalization of polymer brushes preserves antifouling properties enabling detection in blood plasma
Analytica Chimica Acta. Roč. 971, 2017, s. 78-87

López B., Alves P., Riedel T., Dittrich B., Mergulhao F., Rodriguez-emmenegger C.
Effect of shear stress on the reduction of bacterial adhesion to antifouling polymers
Bioinspiration & Biomimetics. Roč. 13, č. 6 (2018), s. 065001_1-065001_11

Ivanko I., Pánek J., Svoboda J., Zhigunov A., Tomšík E.
Tuning the photoluminescence and anisotropic structure of PEDOT
Journal of Materials Chemistry C. Roč. 7, č. 23 (2019), s. 7013-7019

Riedel T., Hageneder S., Surman F., Pop-georgievski O., Noehammer C., Hofner M., Brynda E., Rodriguez-emmenegger C., Dostálek J.
Plasmonic hepatitis B biosensor for the analysis of clinical saliva
Analytical Chemistry. Roč. 89, č. 5 (2017), s. 2972-2977

Rodriguez-emmenegger C., Janel S., de los santos pereira A., Bruns M., Lafont F.
Quantifying bacterial adhesion on antifouling polymer brushes via single-cell force spectroscopy
Polymer Chemistry. Roč. 6, č. 31 (2015), s. 5740-5751

Obstals F., Vorobii M., Riedel T., de los santos pereira A., Bruns M., Singh S., Rodriguez-emmenegger C.
Improving hemocompatibility of membranes for extracorporeal membrane oxygenators by grafting nonthrombogenic polymer brushes
Macromolecular Bioscience. Roč. 18, č. 3 (2018), s. 1700359_1-1700359_11

Dedisch S., Obstals F., de los santos pereira A., Bruns M., Jakob F., Schwaneberg U., Rodriguez-emmenegger C.
Turning a killing mechanism into an adhesion and antifouling advantage
Advanced Materials Interfaces. Roč. 6, č. 18 (2019), s. 1900847_1-1900847_6

de los santos pereira A., Sheikh S., Blaszykowski C., Pop-georgievski O., Fedorov K., Thompson M., Rodriguez-emmenegger C.
Antifouling polymer brushes displaying antithrombogenic surface properties
Biomacromolecules. Roč. 17, č. 3 (2016), s. 1179-1185

Riedel T., Surman F., Hageneder S., Pop-georgievski O., Noehammer C., Hofner M., Brynda E., Rodriguez-emmenegger C., Dostálek J.
Hepatitis B plasmonic biosensor for the analysis of clinical serum samples
Biosensors and Bioelectronics. Roč. 85, 2016, s. 272-279

Bog U., de los santos pereira A., Mueller S., Havenridge S., Parrillo V., Bruns M., Holmes a. E., Rodriguez-emmenegger C., Fuchs H., Hirtz M.
Clickable antifouling polymer brushes for polymer pen lithography
ACS Applied Materials & Interfaces. Roč. 9, č. 13 (2017), s. 12109–12117


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život