Oddělení chemie a fyziky povrchů a bio-materiálových rozhraní

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výzkum

Oddělení se zaměřuje na vývoj přípravy syntetických bioresponzivních polymerních povrchů s definovanými fyzikálně chemickými vlastnostmi a známým stavem bioaktivních koncových skupin.

Oddělením vyvinuté vznikající koncepty polymerní chemie, povrchového inženýrství a biofunkcionalizace napomáhají zlepšení vlastostí soudobých polymerních povrchů používaných jako biomateriály, podpůrné struktury, senzory a čipové zkoušečky atd. Výzkumný tým je složen z vědců a studentů s mnohooborovou kvalifikací zahrnující organickou, fyzikální a analytickou chemii, chemické inženýrství. biofyziku, biochemii a biotechnologii. Mezioborové projekty se zabývají chemií a fyzikou rozdílných povrchů a biorozhraní a rovněž se snaží vysvětlit a řídit složité interakce mezi povrchy různých materiálů  (používaných v různých aplikacích jako mikroelektronice, zacházení s námořními usazeninami,  biolékařských a biotechnologických zařízeních a tkáňovém inženýrství) a prostředími, kterým jsou tyto povrchy vystaveny.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život