Pracovníci Oddělení Vodivé polymery

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
RNDr. Jaroslav Stejskal CSc. 296809-351 stejskal
Zaměstnanci
Prof. Natalia Gospodinova Ph.D. 296809-268 gospodinova
Bc. Milena Hajná 296809-443 mhajna
Ing. Patrycja Bober, Ph.D. 296809-443 bober
Ing. Elena Tomšík Ph.D. 296809-268 tomsik
Ing. Olena Kohut +420-296809-268 kohut
Lucie Brunnerová +420-296809-443 brunnerova

Výpis z databáze pracovníků

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život