Publikace Oddělení Biologické modely

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Janoušková O.
Synthetic polymer scaffolds for soft tissue engineering
Physiological Research. Roč. 67, Suppl. 2 (2018), s. S335-S348

Urbaniak T., Machová D., Janoušková O., Musial W.
Microparticles of lamivudine-poly-.epsilon.-caprolactone conjugate for drug delivery via internalization by macrophages
Molecules. Roč. 24, č. 4 (2019), s. 723_1-723_14

Etrych T., Janoušková O., Chytil P.
Fluorescence imaging as a tool in preclinical evaluation of polymer-based nano-DDS systems intended for cancer treatment
Pharmaceutics. Roč. 11, č. 9 (2019), s. 471_1-471_28

Sedlacek O., Janoušková O., Verbraeken B., Hoogenboom R.
Straightforward route to superhydrophilic poly(2-oxazoline)s via acylation of well-defined polyethylenimine
Biomacromolecules. Roč. 20, č. 1 (2019), s. 222-230

Machová D., Koziolová E., Chytil P., Venclíková K., Etrych T., Janoušková O.
Nanotherapeutics with suitable properties for advanced anticancer therapy based on HPMA copolymer-bound ritonavir via pH-sensitive spacers
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Roč. 131, 2018, s. 141-150

Janoušková O., Přádný M., Vetrík M., Chylíková krumbholcová E., Michálek J., Dušková-smrčková M.
Biomimetic modification of dual porosity poly(2-hydroxyethyl methacrylate) hydrogel scaffolds - porosity and stem cell growth evaluation
Biomedical Materials. Roč. 14, č. 5 (2019), s. 055004_1-055004_13

Šálek P., Filipová M., Horák D., Proks V., Janoušková O.
Enhanced solid phase extraction of DNA using hydrophilic monodisperse poly(methacrylic acid-co-ethylene dimethacrylate) microparticles
Molecular Biology Reports. Roč. 46, č. 3 (2019), s. 3063-3072

Loukotová L., Konefal R., Venclíková K., Machová D., Janoušková O., Rabyk M., Netopilík M., Mázl chánová E., Štěpánek P., Hrubý M.
Hybrid thermoresponsive graft constructs of fungal polysaccharide .beta.-glucan: physico-chemical and immunomodulatory properties
European Polymer Journal. Roč. 106, 2018, s. 118-127

Koziolová E., Janoušková O., Cuchalová L., Hvězdová Z., Hraběta J., Eckschlager T., Sivák L., Ulbrich K., Etrych T., Šubr V.
Overcoming multidrug resistance in Dox-resistant neuroblastoma cell lines via treatment with HPMA copolymer conjugates containing anthracyclines and P-gp inhibitors
Journal of Controlled Release. Roč. 233, 2016, s. 136-146

Shatan A., Venclíková K., Zasońska B., Patsula V., Pop-georgievski O., Petrovský E., Horák D.
Antibacterial silver-conjugated magnetic nanoparticles: design, synthesis and bactericidal effect
Pharmaceutical Research. Roč. 36, č. 10 (2019), s. 147_1-147_12

Kumorek M., Janoušková O., Höcherl A., Houska M., Mázl chánová E., Kasoju N., Cuchalová L., Matějka R., Kubies D.
Effect of crosslinking chemistry of albumin/heparin multilayers on FGF-2 adsorption and endothelial cell behavior
Applied Surface Science. Roč. 411, 2017, s. 240-250


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život