Publikace Oddělení Biologické modely

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Plch J., Venclíková K., Janoušková O., Hraběta J., Eckschlager T., Kopečková K., Hampejsová Z., Bosáková Z., Širc J., Hobzová R.
Paclitaxel-loaded polylactide/polyethylene glycol fibers with long-term antitumor activity as a potential drug carrier for local chemotherapy
Macromolecular Bioscience. Roč. 18, č. 6 (2018), 1800011_1-1800011_13

Koziolová E., Janoušková O., Cuchalová L., Hvězdová Z., Hraběta J., Eckschlager T., Sivák L., Ulbrich K., Etrych T., Šubr V.
Overcoming multidrug resistance in Dox-resistant neuroblastoma cell lines via treatment with HPMA copolymer conjugates containing anthracyclines and P-gp inhibitors
Journal of Controlled Release. Roč. 233, 2016, s. 136-146

Kumorek M., Janoušková O., Höcherl A., Houska M., Mázl chánová E., Kasoju N., Cuchalová L., Matějka R., Kubies D.
Effect of crosslinking chemistry of albumin/heparin multilayers on FGF-2 adsorption and endothelial cell behavior
Applied Surface Science. Roč. 411, 2017, s. 240-250

Loukotová L., Kučka J., Rabyk M., Höcherl A., Venclíková K., Janoušková O., Páral P., Kolářová V., Heizer T., Šefc L., Štěpánek P., Hrubý M.
Thermoresponsive .beta.-glucan-based polymers for bimodal immunoradiotherapy - Are they able to promote the immune system?
Journal of Controlled Release. Roč. 268, 2017, s. 78-91

Braunová A., Kostka L., Sivák L., Cuchalová L., Hvězdová Z., Laga R., Filippov S., Černoch P., Pechar M., Janoušková O., Šírová M., Etrych T.
Tumor-targeted micelle-forming block copolymers for overcoming of multidrug resistance
Journal of Controlled Release. Roč. 245, 2017, s. 41-51

Höcherl A., Jager E., Jager A., Hrubý M., Konefal R., Janoušková O., Spěváček J., Jiang Y., Schmidt p. W., Lodge t. P., Štěpánek P.
One-pot synthesis of reactive oxygen species (ROS)-self-immolative polyoxalate prodrug nanoparticles for hormone dependent cancer therapy with minimized side effects
Polymer Chemistry. Roč. 8, č. 13 (2017), s. 1999-2004

Jager E., Höcherl A., Janoušková O., Jager A., Hrubý M., Konefal R., Netopilík M., Pánek J., Šlouf M., Ulbrich K., Štěpánek P.
Fluorescent boronate-based polymer nanoparticles with reactive oxygen species (ROS)-triggered cargo release for drug-delivery applications
Nanoscale. Roč. 8, č. 13 (2016), s. 6958-6963

Pechar M., Pola R., Janoušková O., Sieglová I., Král V., Fábry M., Tomalová B., Kovář M.
Polymer cancerostatics targeted with an antibody fragment bound via a coiled coil motif: in vivo therapeutic efficacy against murine BCL1 leukemia
Macromolecular Bioscience. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 1700173_1-1700173 _11

Koziolová E., Machová D., Pola R., Janoušková O., Chytil P., Laga R., Filippov S., Šubr V., Etrych T., Pechar M.
Micelle-forming HPMA copolymer conjugates of ritonavir bound via pH-sensitive spacer with improved cellular uptake designed for enhanced tumor accumulation
Journal of Materials Chemistry B. Roč. 4, č. 47 (2016), s. 7620-7629

Sedláček O., Monnery b. D., Mattová J., Kučka J., Pánek J., Janoušková O., Höcherl A., Verbraeken B., Vergaelen M., Zadinová M., Hoogenboom R., Hrubý M.
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) conjugates with doxorubicin for cancer therapy: in vitro and in vivo evaluation and direct comparison to poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] analogues
Biomaterials. Roč. 146, 2017, s. 1-12

Al samad A., Bethry A., Janoušková O., Ciccione J., Wenk C., Coll j. L., Subra G., Etrych T., El omar F., Bakkour Y., Coudane J., Nottelet B.
Iterative photoinduced chain functionalization as a generic platform for advanced polymeric drug delivery systems
Macromolecular Rapid Communications Roč. 39, č. 3 (2018), s. 1700502_1-1700502_5


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život