Přístrojové vybavení Biomateriálů a bioanalogických systémů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

HPLC/GPC –PDA-ELSD detekce (Knauer, Německo)

Analyticko-semipreparativní HPLC (Knauer, Německo) s hmotnostním detektorem (Advion, USA)

Mikrovlnný peptidový syntetyzér Liberty Blue (CEM, USA)

Plasma cleaner/sterilizer PDC (Harrick Plasma, USA)

Spin-coater (Headway Research, USA) in flow box

Contact angle measuring device OCA20 (Dataphysics Instruments, Germany)

Single jet electrospinning device (laboratory made)

Ultrafiltration (Amicon, Millipore)

Ubbelohdeho kapilárních viskozimetr VistecTM VS2004 (Vistec Laboratorní technika, ČR) s automatickým měřením průtokové doby.

Fluorescenční spektrometr FS5 (Edinburgh Instruments) – modulární systém pro měření v ustáleném stavu, obsahující softwarově ovladatelné polarizační filtry pro UV/VIS oblast spektra.

Lyofilizátor (Gregor Instruments, ČR)

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život