Pracovníci odd. bioaktivních polymerů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Dana Kubies CSc. 325 873808 296809-249 kubies
Zástupce vedoucí oddělení
Ing. Richard Laga, Ph.D. 325 873806 296809-231 laga
Zaměstnanci
Ing. Michal Babič, Ph.D. 325 873804 296809-227 babic
RNDr. Eduard Brynda CSc.   296809-266 brynda
Hana Charvátová,  PhD. 325 873804 296809-294 charvatova
Ing. Marta Maria Kumorek Ph.D. 325 873800 296809-294 kumorek
Ing. Eliška Mázl Chánová Ph.D. 325 873807 296809-453 chanova
Mgr. Monika Paúrová, Ph.D 325 873801 paurova
Ing. Zuzana Riedelová,  PhD. 325 873800 296809-333 riedelova
Mgr. Lucie Schindler 325 873803 296809-212 schindler
Ing, Edyta Paula Wawrzyńska, PhD. 325 873800 296809-294 wawrzynska
Ph.D. studenti
Ing. Johanka Kučerová 325 873801 296809-212 kucerova
Ing. Gabriela Mužíková 325 873803 296809-212 muzikova
Ing. Marta Voršiláková 325 873800 296809-212 vorsilakova
Techničtí pracovníci
Jakub Doležal 325 873801 296809-294 dolezal
Unesco studenti
Priya Sahariya 325 873801 296809-294 sahariya
Islam Minisy 325 873800 296809-294 minisy

Telefonní linky začínající 325 7838 jsou do Biocevu ve Vestci, začínající 296809 do hlavní budovy na Petřinách.


Výpis z databáze pracovníků

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život