Publikace Oddělení Bioaktivní polymery

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Mužíková G., Laga R.
Macromolecular systems for vaccine delivery
Physiological Research. Roč. 65, Suppl. 2 (2016), s. S203-S216

Mázl chánová E., Pop-georgievski O., Kumorek M., Janoušková O., Machová L., Kubies D., Rypáček F.
Polymer brushes based on PLLA-b-PEO colloids for the preparation of protein resistant PLA surfaces
Biomaterials Science. Roč. 5, č. 6 (2017), s. 1130-1143

Riedelová-reicheltová Z., Brynda E., Riedel T.
Fibrin nanostructures for biomedical applications
Physiological Research. Roč.. 65, Suppl. 2 (2016), s. S263-S272

Kumorek M., Kubies D., Riedel T.
Protein interactions with quaternized chitosan/heparin multilayers
Physiological Research. Roč. 65, Suppl. 2 (2016), s. S253-S261

Mužíková G., Pola R., Laga R., Pechar M.
Biodegradable multiblock polymers based on N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide designed as drug carriers for tumor-targeted delivery
Macromolecular Chemistry and Physics. Roč. 217, č. 15 (2016), s. 1690-1703

Babič M., Horák D., Molčan M., Timko M.
Heat generation of surface-modified magnetic .gamma.-Fe2O3 nanoparticles in applied alternating magnetic field
Journal of Physics D-Applied Physics. Roč. 50, č. 34 (2017), 345002

Slabý O., Laga R., Sedláček O.
Therapeutic targeting of non-coding RNAs in cancer
Biochemical Journal. Roč. 474, č. 24 (2017), s. 4219-4251

Kumorek M., Janoušková O., Höcherl A., Houska M., Mázl chánová E., Kasoju N., Cuchalová L., Matějka R., Kubies D.
Effect of crosslinking chemistry of albumin/heparin multilayers on FGF-2 adsorption and endothelial cell behavior
Applied Surface Science. Roč. 411, 2017, s. 240-250

Siow w. X., Chang, y.- T., Babič M., Lu, y.- C., Horák D., Ma, y.- H.
Interaction of poly-L-lysine coating and heparan sulfate proteoglycan on magnetic nanoparticle uptake by tumor cells
International Journal of Nanomedicine. Roč. 13, 2018, s. 1693-1706

Moskvin M., Babič M., Reis S., Cruz m. M., Ferreira l. P., Dues carvalho M., Costa lima s. A., Horák D.
Biological evaluation of surface-modified magnetic nanoparticles as a platform for colon cancer cell theranostics
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Roč. 161, 2018, s. 35-41

Lidický O., Šírová M., Etrych T.
HPMA copolymer-based polymer conjugates for the delivery and controlled release of retinoids
Physiological Research. Roč. 65, Suppl. 2 (2016), s. S233-S241


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život