Přístrojové vybavení Biomateriálů a bioanalogických systémů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Přístrojové vybavení

HPLC/SEC chromatografické systémy

DLS 

UV-VIS spektrometery

Světelný mikroskop

rotační nanášení 

RFGD Plasma cleaner/sterilizer

UV crosslinker  

Rezonance povrchových plasmonů (SPR)

Měření kontaktníchúhlů a povrchového napětí

Kryostat (-45 °C)

Biohazard laminární boxz

Přístroj na depozici polyelektrolytických vrstev (LbL coater)

Lyofilizace (Leybold – Heraeus LYOVAC GT 2, Germany)

Autokláv

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život