Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Název     tématu Nové polymerní materiály a systémy pro fotovoltaiku
Anotace Studium optických, fotoelektrických a elektrických vlastností nových polymerních materiálů s perspektivou využití pro fotovoltaické a solární články. Příprava fotovoltaických článků a jejich charakterizace, a modelování získaných výsledků a jejich optimalizace. Moderní vybavení laboratoře umožňuje přípravu a charakterizaci článků v inertní atmosféře.

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život