CZ | ENG

Nabízíme

Vedle základního výzkumu a řešení badatelských projektů je nedílnou součástí aktivity Ústavu makromolekulární chemie AV ČR také úzká spolupráce s průmyslovými společnostmi při řešení aktuálních problémů aplikovaného a průmyslového výzkumu. Dlouhodobá investiční strategie ústavu vedla k soustředění velmi kvalitního přístrojového vybavení na jednom místě. Díky tomu mohlo dojít k založení „Centra materiálového výzkumu“ jako infrastruktury, která je k dispozici jak dalším vědeckým institucím, tak i průmyslovým společnostem. Zkušené týmy odborníků tak mohou zájemcům nabídnout spolupráci při řešení problémů v celé řadě oblastí chemie a fyziky.

Zaměstnanci ústavu mají zkušenosti ve výzkumu
 • syntézy polymerů
 • charakterizace polymerů
 • chemické analysy
 • bio-medicinalních polymerů
 • polymerních membrán
 • rheologie polymerů
 • polymerních sítí
 • polymerních sorbentů
 • polymerních materiálů
 • degradace a stabilizace polymerů
 • zpracování plastů
 • recyklace plastů
Ústav vlastní zařízení nezbytná pro současný výzkum v řadě oblastí polymerní vědy
 • syntéza v laboratorním měřítku
 • elementární analýza
 • stanovení molekulární hmotnosti
 • strukturní analýza (rentgenová analýza)
 • IR a UV spektroskopie
 • NMR spektroskopie
 • EPR spektroskopie
 • kapalinová chromatografie
 • hodnocení mechanického chování
 • světelná a elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil
 • diferenciální skanovací kalorimetrie
 • reologie tavenin
Pracovníci ústavu jsou schopni nabídnout své služby v oblasti
 • licencí a know-how
 • výzkumu na zakázku
 • konsultací
 • komplexní charakterizace struktury
 • vyhodnocení expertních projektů
 • výukových kursů
 • organizování konferencí
Těšíme se na Vaše dotazy, zprávu nebo návštěvu.
04/2016
  @imc.cas.cz
pientka 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život