Laboratoř polymerních nanoterapeutik

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

(pod BIOCEV výzkumným projektem  4.1.1. Vývoj polymerních terapeutik a diagnostik pro léčbu a diagnostiku nádorových chorob )

(vedoucí Ing. Richard Laga, PhD.)

Oblasti výzkumu

  • Polymerní vakcíny a imunostimulanty
  • Polymerní systémy pro transport léčiv
  • Polymerní systémy pro transport nukleových kyselin

Tematické zaměření

  • Vývoj nových typů syntetických polymerních vakcín sestávajících z hydrofilního či amfifilního vysokomolekulárního nebo nadmolekulárního polymerního nosiče, rekombinantního antigenu a syntetického adjuvancia pro profylaxní léčbu infekčních a nádorových onemocnění
  • Synéza a charakterizace nových typů vodorozpustných či na stimul reagujících amfifilních polymerních nosičů léčiv pro cílenou terapii nádorových a zánětlivých onemocnění
  • Vývoj nových typů syntetických polykationtů umožňujících komplexaci, cílený transport a řízené uvolňování nukleových kyselin (plasmidová DNA, siRNA, miRNA); syntéza reaktivních hydrofilních polymerů pro povrchovou modifikaci virových a nevirových vektorů genů využitelných při terapii nádorových onemocnění

Výzkumná činnost

Výzkumné aktivity Laboratoře polymerních nanoterapeutik jsou převážně zaměřeny na studium a vývoj polymerních konjugátů biologicky aktivních látek určených pro humánní léčbu různých typů infekčních, nádorových a zánětlivých onemocnění. Navrhované polymerní systémy jsou sestaveny z hydrofilních nebo amfifilních polymerních nosičů, lišících se složením (např. polyakryláty, polymethakryláty, polymethakrylamidy, polyethylenglykoly, polyaminokyseliny, atd.), valencí funkčních skupin (telechelický, semi-telechelický, multivalentní) či architekturou polymerního řetězce (např. lineární, větvený, hvězdicový, micelární, atd.), na které jsou přes stabilní či (hydrolyticky, enzymaticky nebo redukčně) biodegradovatelné spojky kovalentně i nekovalentně vázány různé druhy biologicky aktivních látek (např. léčiva, proteiny, nukleové kyseliny, atd.). Polymerní nosiče navíc nabízí možnost zabudování specifických směrujících jednotek a/nebo fluorescenčních, radioisotopových či kontrastních látek do jejich struktur, což konjugátům zajistí aktivní směrování přímo do poškozeného místa v organizmu a umožní jejich vizualizaci v organizmu pomocí zobrazovacích technik. Laboratoř polymerních nanoterapeutik využívá jak moderních organických, polymerizačních a biokonjugačních postupů k přípravě vysoce definovaných „na míru šitých“ materiálů, tak řadu sofistikovaných fyzikálně-chemických a analytických technik umožňujících precizní charakterizaci připravených materiálů.

Zahraniční spolupráce

Laboratoř polymerních nanoterapeutik intenzivně spolupracuje s řadou světově uznávaných biologických i fyzikálně-chemických pracovišť vedených např. Prof. Leonardem Seymourem (Department of Oncology, Oxford University, UK), Dr. Robertem Sederem (Vaccine Research Center, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, USA) nebo Prof. Karstenem Mäderem (Institute of Pharmacy, Martin-Luther-University, Germany), avšak je otevřená pro nové spolupráce s akademickými i neakademickými subjekty. Našim potenciálním partnerům můžeme nabídnout bohaté znalosti a zkušenosti jak v oblastech polymerní a organické syntézy, tak v oboru fyzikální chemie makromolekul. Naše polymerní systémy mohou být využity pro transport terapeutické látky, které zajistí prodlouženou dobu cirkulace v krevním řečišti, nižší toxicitu a řízené uvolnění přímo v místě terapeutického účinku.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život