CZ | ENG

Postgraduální kurz polymerní vědy pod záštitou UNESCO/IUPAC

jsou organizovány Ústavem makromulekulární chemie AV ČR, v. v. i. , v Praze pod záštitou a s podporou Akademie věd ČR, UNESCO a IUPAC.Odkaz na stránky kurzu pouze v anglickém jazyce najdete http://www.imc.cas.cz/unescoiupac/

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život