Komise pro obhajoby

Vědecká rada AV ČR publikovala informace o udělování vědeckého titulu "doktor věd" na adrese http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecky-titul-dsc./

Podrobnosti o udělování vědeckého titulu "doktor věd" v AV ČR upravuje Interní norma AR AV ČR č. 3/2015 Pravidla pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v AV ČR (dále jen Pravidla).

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc: http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/vedecky-titul-dsc./komise/makromolekularni_chemie.pdf

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život