Hlavní stránka >> vedlejší menu >> Kolokvium 2010
CZ | ENG

Kolokvium 2010

 

Kolokvia jsou pravidelné ústavní konference, které v roce 2010 pořádáme již devatenáctým rokem. Cílem těchto kolokvií je poskytnout pracovníkům ÚMCH AV ČR, v.v.i. fórum pro odborné diskuse nad aktuálními výsledky badatelských projektů.Během čtyř dnů se se svými příspěvky, které jsou rozděleny do sedmi sekcí, představí téměř čtyřicet pracovníků našeho ústavu. Značný prostor je samozřejmě věnován začínajícím talentovaným badatelům, nejlepší z nich je odměněn.

Čtvrtý den je převážně věnován prezentacím zvláště pozvaných hostů, kteří přijíždějí s jiným pohledem na řešení dané problematiky. A na úplný závěr pak probíhá panelová diskuse věnovaná aktuálním a někdy i kontroverzním tématům moderní vědy, a kterou obvykle zahajuje významná vědecká osobnost, v minulém roce to byla prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

 

Více se o organizování kolokvií a programu dozvíte na samostatné stránce Kolokvií.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život