Knihovna ÚMCH

Knihovna ÚMCH AV ČR soustřeďuje informační zdroje pro Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v.v.i. Své služby poskytuje i širokému okruhu uživatelů z řad veřejnosti, studentům a pracovníkům jiných organizací. Najdete zde rozsáhlou sbírku knih, časopisů a encyklopedií z oboru chemie, fyziky, fyzikální chemie polymerů a biomedicinálních polymerů, z nichž mnohé jsou v České republice zcela ojedinělé. Kromě těchto fondů nabízí knihovna přístup do internetových informačních zdrojů, odborných databází, rozsáhlou meziknihovní výpůjční službu, mezinárodní meziknihovní výpůjční službu a zhotovování xerokopií.

Detailní informace o službách a produktech knihovny ÚMCH AV ČR naleznete na našem webu.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život