Výběrové řízení: Výzkumný a vývojový pracovník Oddělení polymerních sítí a gelů

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici:

Výzkumný a vývojový pracovník Oddělení polymerních sítí a gelů

Pracovní náplň:

a/ syntéza a charakterizace prekurzorů polymerních sítí a zahrne nanášení vrstev z připravených prekurzorů: studium chemických reakcí, vytvrzovacích procesů a fyzikálně-chemických vlastností vrstev v závislosti na době reakce,

b/ design a příprava hydrogelů z biokompatibilních makromerů syntetizovaných v ÚMCH a charakterizace jejich botnacích a mechanických vlastností.

Podle zaměření uchazeče může práce zahrnovat i modelový přístup ke studovaným jevům.

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na:
https://www.imc.cas.cz/cz/umch/o_gel.html

Požadujeme:

 • ukončené doktorské studium chemického směru (nebo před dokončením) s výhodou v oboru makromolekulární nebo organické chemie či podobně zaměřeném oboru,
 • zkušenosti s laboratorní syntézou polymerů metodami polykondenzace, polyadice, polymerace za otevření cyklu, radikálové polymerizace,
 • zkušenosti s výzkumem polymerních materiálů,
 • zkušenosti s charakterizací polymerů a polymerních materiálů (GC MS, HPLC, GPC, NMR, FTIR, DMA, reometrie aj.),
 • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých a technických problémů,
 • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
 • schopnost pracovat samostatně i ve vědeckém týmu a koncipovat nové projekty,
 • ochota se neustále rozvíjet a učit se novým věcem,
 • znalost anglického jazyka (ústně i písemně),
 • výhodou je absolvování postdoktorské stáže v zahraničí,
 • výhodou je prokázaná významná publikační činnost.

Nabízíme:

 • pestrou a zajímavou práci v oblasti výzkumu nových materiálů v přátelském kolektivu
 • účast na mezinárodních a národních výzkumných projektech
 • spolupráce na projektech s průmyslovými partnery
 • přístup k širokému přístrojovému vybavení
 • možnost dalšího vzdělávání - semináře, kurzy, konference
 • práci v mezinárodním kolektivu
 • flexibilní pracovní dobu, příspěvek na stravování, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, dětská skupina – možnost umístění dětí 2-6 let
 • možnost zahraničních stáží

Motivační dopis, CV obsahující přehled publikací zasílejte na e-mail: fencl

Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Miroslavu Duškovou, Dr.: m.duskova

Uzávěrka přihlášek: 31.3.2019

Nástup: od 15.4. 2019

Všechny nabídkyZaměstnání: Pracovní místa / konkursy - výběrová řízení

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život