Výběrové řízení: Výzkumný a vývojový pracovník Oddělení morfologie polymerů

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici:

Výzkumný a vývojový pracovník Oddělení morfologie polymerů

Pracovní náplň: řešení výzkumných úkolů v oblasti morfologie polymerů, se zaměřením na obsluhu moderních světelných a elektronových mikroskopů (LM, SEM, FEGSEM, TEM, EDX, Cryo-TEM, Cryo-SEM; včetně přípravy preparátů z polymerních materiálů pomocí mikrotomie, ultramikrotomie, cryo-ultramikrotomie, leptání, kontrastování a dalších technik specifických pro polymerní materiály).

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na:
https://www.imc.cas.cz/en/umch/o_morpho.html

Požadujeme:

  • VŠ vzdělání chemického, fyzikálního nebo technického směru (PhD)
  • Praktické zkušenosti v oblasti elektronové mikroskopie (minimálně 3 roky praxe)
  • Schopnost samostatně navrhovat, provádět a vyhodnocovat experimenty
  • Aktivní znalost angličtiny (znalost dalších jazyků výhodou)
  • Zkušenost s publikováním výzkumné práce přiměřeně věku, nejméně však 3 publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech

Nabízíme:

  • Zajímavou a perspektivní pozici v dobrém a fungujícím kolektivu
  • Možnost kariérního růstu v případě dobrých výsledků
  • Možnost částečného úvazku

Motivační dopis, CV obsahující přehled publikací a kontakty na dvě referenční osoby zasílejte na e-mail: fencl@umch.cz

Pro podrobnější informace kontaktujte Miroslava Šloufa, PhD:

Uzávěrka přihlášek: 15.1.2019

Nástup: 1. 2. 2019.

Všechny nabídkyZaměstnání: Pracovní místa / konkursy - výběrová řízení

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život