Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand - Bioaktivní povlaky

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ -  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha  6 vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. O Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand.

Problematika: „Bioaktivních povlaky pro kardiovaskulární implantáty“

Výzkumná skupina Ústavu makromolekulární chemie AV ČR (ÚMCH) v Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) výzkumný program 4 „Biomateriály a tkáňové inženýrství“, projekt 4.1.3 „Polymerní biomateriály pro regenerativní medicínu“

Náplň práce: Pokrývání modelových substrátů, polymerních cévních protéz používaných současnou chirurgií, skeletů získaných odstraněním buněk z biologických cév nebo srdečních chlopní a neurovaskulárních stentů umělými fibrinovými gely obsahujícími různé bioaktivní molekuly specificky interagujícími s vybranými typy buněk. Výsledné bioaktivní povlaky by měly zajistit kompatibilitu implantátu s krví a podporovat vytvoření přirozeného endotelu na jeho povrchu. Vzhledem k tomu, že většina v současnosti používaných umělých implantátů po nějaké době v organizmu ztrácí svoji funkčnost, je vývoj těchto povlaků podstatný pro několik mezioborových projektů skupiny ÚMCH zaměřených na vytvoření nové generace kardiovaskulárních implantátů. Součástí pracovní náplně bude optimalizace struktury a složení povlaků podle výsledků průběžně získávaných spolupracujícími týmy buněčných biologů (Fyziologický ústav AV ČR), konstruktérů implantátů (Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Acandis  GmbH, Německo) a lékařů (Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav hematologie a krevní transfuze, Dept. of Thoracic, Cardiac and Vascular Surgery, University Hospital Tuebingen, Německo).

 

Požadujeme:

  • Ph.D. vzdělání v některém z oborů: biochemie, molekulární a buněčná biologie, biomateriály a biomedicinální inženýrství se zaměřením na studium interakcí biomateriál/biologický systém.
  • podstatné jsou znalosti a zkušenost s biochemickými metodami; výhodná je zkušenost s mikroskopickými metodami (SEM, konfokální mikroskop) nebo in vitro pokusy s buněčnými kulturami,
  • znalost českého jazyka a/nebo anglického jazyka
  • publikační aktivita v oboru
  • vysoká osobní motivace a týmová práce
  • samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu, komunikativnost a ochotu učit se nové obory
  • organizační schopnosti

 

Detaily: Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.,

Trvání kontraktu: 1 rok, s možností dlouhodobé spolupráce

Předpokládaný nástup: Leden-Březen 2018

Místo výkonu práce: Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Odd. Bioaktivních polymerů (útvar BIOCEV, Vestec u Prahy)

V přihlášce do výběrového řízení uchazeč doloží:

  • Motivační dopis shrnující dosavadní pracovní kariéru uchazeče, jeho nejnovější získané výsledky a oblast zájmů (1-2 stránky). 
  • Strukturovaný pracovní životopis doplněný o seznam publikací (uvádějící impakt faktor časopisu, počet citací bez autocitací a H-index podle WOS), seznam orálních a posterových prezentací na konferencích, patentů, vědeckých ocenění uchazeče atd.
  • Doporučení od předchozího školitele/vedoucího týmu a jedné další respektované osoby v oboru.

 

Uzávěrka přihlášek:

Přihlášky do výběrového řízení je možné doručit elektronicky v jednom souhrnném PDF dokumentu na adresu

Příjem přihlášek bude ukončen 10. 12. 2017, 24:00.

Kontakty: Tomáš Riedel ( )

Všechny nabídkyZaměstnání: Pracovní místa / konkursy - výběrová řízení

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život