VŘ - Vývoj polymerních nosičů pro transplantaci buněk

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ -  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha  6 vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. O Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand.

Problematika: „Vývoj polymerních nosičů pro transplantaci buněk s využitím stimulujících biologicky aktivních složek“. 

pro  BIOCEV podprojekt 4.1.3 „Biomateriály pro regenerativní medicínu“

Náplň práce: Tento mezioborový projekt je zaměřen na zlepšení integrace biomateriálů určených pro aplikace v tkáňovém inženýrství s poškozenou tkání.  Náplní práce bude příprava a charakterizace polymerních systémů a 3D konstruktů, modifikace jejich povrchových vlastností biologicky aktivními složky (např. makromolekuly extracelulární matrix, růstové faktory atd.) a studium vztahů mezi chemickým složením, morfologií, povrchovými vlastnostmi biomateriálů a jejich biologickou aktivitou (buněčné testy, in vivo testy). Výzkum vyžaduje nepřetržitou interaktivní spolupráci s týmy buněčných biologů a lékařů.

Požadujeme:

  • Ph.D. vzdělání v oborech: makromolekulární chemie, biomateriálů, fyzikální chemie, biomedicinálního inženýrství nebo i biologických věd se zaměřením na studium interakcí biomateriál/biologický systém,
  • výhodou jsou znalosti a zkušenosti s procesingem polymerů, mikroskopickými metodami (SEM, konfokální mikroskop), biochemickými metodami, případně zkušenosti s in vitro pokusy s buněčnými kulturami,
  • dobrou znalost českého jazyka a/nebo anglického jazyka,
  • publikační aktivitu v oboru,
  • vysokou osobní motivaci a týmovou práci,
  • samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu, komunikativnost a ochotu učit se nové věci,
  • organizační schopnosti.

 

Podrobné informace podá:  Mgr. Dana Kubies, CSc., , vedoucí pracovní skupiny „Polymerní biomateriály pro regenerativní medicínu“ programu VP4 „Biomateriály a tkáňové inženýrství“ Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)

Trvání kontraktu:  první smlouva na 1 rok, s předpokládaným prodloužením na další 3 roky

Předpokládaný nástup: květen-červen 2017

Místo výkonu práce: Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,  Odd. Bioaktivních polymerů (útvar BIOCEV, Vestec u Prahy)

V přihlášce do výběrového řízení uchazeč doloží:

  • Motivační dopis shrnující dosavadní pracovní kariéru uchazeče, jeho nejnovější získané výsledky a oblast zájmů (1-2 stránky). 
  • Strukturovaný pracovní životopis doplněný o seznam publikací (uvádějící impakt faktor (IF) časopisu, kumulativní IF nad H-index), seznam orálních a posterových prezentací na konferencích, patentů, vědeckých ocenění uchazeče atd.
  • Doporučení od předchozího školitele/vedoucího týmu a jedné další respektované osoby v oboru.

 

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky do výběrového řízení je možné doručit elektronicky v jednom souhrnném PDF dokumentu na adresu

Příjem přihlášek bude ukončen 14.4.2017, 24:00.

 

Kontakty: Dana Kubies ( );

Všechny nabídkyZaměstnání: Pracovní místa / konkursy - výběrová řízení

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život