Vedoucí kontroly kvality v čistých prostorách

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ -  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha  6, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. O Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník

Výzkumný a vývojový pracovník - Vedoucí kontroly kvality v čistých prostorách v rozsahu 50% úvazku

Pracovní náplň:

  • provádění vstupní, mezioperační a konečné kontroly při přípravě polymerních materiálů pro preklinické a klinické testování;
  • provádění a hodnocení zkoušek sterility a mikrobiální nezávadnosti;
  • příprava Standardních operačních postupů a kontrola jejich dodržování.

Požadujeme:

  • ukončené Ph.D. v oboru chemie nebo min. 5 let praxe v oboru;
  • praxe s analytickými metodami, především HPLC;
  • předchozí zkušenosti s QA/QC a s mikrobiologickým monitoringem výhodou.

Motivační dopis a CV zasílejte na e-mail fencl@umch.cz

Pro podrobnější informace o nabízené pozici kontaktujte  RNDr. Jakuba Širce, Ph.D. ,

Uzávěrka přihlášek: 30.11.2017

Možnost nástupu: 1.1.2018

Všechny nabídkyZaměstnání: Pracovní místa / konkursy - výběrová řízení

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život