Vědec do Oddělení biologických modelů

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ -  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha  6, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. O Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biologických modelů:

Výzkumný  a vývojový pracovník

Pracovní náplň: řešení výzkumných úkolů molekulárně biologického charakteru v oboru biomedicinálních polymerů se zaměřením na práci s tkáňovými kulturami, využívání metod průtokové cytometrie, fluorescenční a laserové skenovací konfokální mikroskopie a časově rozlišené fluorescence.

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na:

(http://www.imc.cas.cz/en/umch/o_bmodel.htm)

 

Požadujeme:

  • VŠ vzdělání medicínského, biologického nebo biochemického směru (Mgr./Ph.D.),
  • praktické zkušenosti se základními metodami molekulární biologie, průtokové cytometrie, fluorescenční a laserové skenovací konfokální mikroskopie, příp. biochemie,
  • zkušenosti s analýzou biologických dat,
  • praktické zkušenosti s prací s tkáňovými kulturami,
  • aktivní znalost angličtiny,
  • schopnost samostatně navrhovat experimenty, provádět je a zpracovávat výstupy.

 

Motivační dopis, CV obsahující přehled publikací a kontakty na dvě referenční osoby zasílejte na e-mail fencl@umch.cz.

Pro podrobnější informace o nabízené pozici kontaktujte  Olgu Janouškovou Ph.D. ,

 

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2019

Možnost nástupu: 15. 2. 2019

Všechny nabídkyZaměstnání: Pracovní místa / konkursy - výběrová řízení

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život