Vědecký pracovník Oddělení polymerů pro optoelektroniku a fotoniku

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici:

vědecký pracovník Oddělení polymerů pro optoelektroniku a fotoniku

Pracovní náplň: výzkumná a vývojová činnost v oblasti časově rozlišené optické spektroskopie a nelineárně optických vlastností nových organických a hybridních organicko-anorganických materiálů a funkčních struktur pro organickou optoelektroniku a fotoniku (senzory, paměti, fotovoltaické články, elektroluminiscenční diody, biofotonika).

Jedná se o trvalý pracovní poměr se zkušební dobou 3 měsíce, jeho trvání je podmíněno kladným hodnocením po prvním roce trvání pracovního poměru.

Požadujeme: ukončené doktorské studium v oboru fyzika se zaměřením na optiku a optoelektroniku, či v oboru fyzikální chemie se zaměřením na časově rozlišenou optickou spektroskopii. Výhodou jsou praktické zkušeností s laserovou technikou a praxe na pozici postdoktoranda nebo prokázaná významná publikační činnost během doktorského studia.

Nabízíme: možnost zapojení do řešení zajímavých projektů a současně jsou vítány návrhy vlastních projektů v oboru makromolekulárních věd zaměřených na problematiku oddělení, tj. na výzkum polymerů a kompozitních materiálů pro aktivní elektronické a optoelektronické komponenty. Oddělení je zaměřeno zejména na výzkum materiálů pro organické solární články, elektroluminiscenční diody, elektrické a optické senzory, organické tranzistory a paměťové prvky potenciálně využitelné pro flexibilní tištěnou elektroniku a biomedicínské aplikace. Hlavní pracovní náplní uchazeče bude experimentální práce v oboru tranzientní optické spektroskopie, která je stěžejní metodou používanou pro studium fotofyzikálních jevů v krátkých časech po absorpci fotonu. Podrobnosti na http://www.imc.cas.cz/cz/umch/o_optoel.html

Uzávěrka přihlášek: 30.11.2018

Nástup možný od: 1.1.2019

Přihlášky s Vaším profesním životopisem, seznamem publikací a seznamem referenčních osob zasílejte na e-mail : fencl@umch.cz, informace na tel. 296 809 385 – personální oddělení.

Všechny nabídkyZaměstnání: Pracovní místa / konkursy - výběrová řízení

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život