Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Jiří Spěváček, DrSc.
Název     tématu Interakce v asociovaných makromolekulárních strukturách studované NMR spektroskopií
Anotace Cílem práce bude charakterizace interakcí, struktury a dynamiky u vybraných makromolekulárních systémů metodami NMR spektroskopie kapalin a pevného stavu (s případným doplňkem vibrační spektroskopie či dalších metod). Podle zaměření a preferencí samotného doktoranda připadají v úvahu následující tematické okruhy: (i) Interakce polymer-polymer a polymer-rozpouštědlo v průběhu teplotou indukovaného fázového přechodu typu klubko-globule v roztocích termosensitivních polymerů; (ii) Uspořádané asociované struktury, vedoucí ke gelaci některých syntetických polymerů či biopolymerů, a jejich vliv na adsorpci těchto polymerů na povrchových substrátech. (iii) Makromolekulární komplexy, což mohou být jak interkalátové komplexy polymerů s malými anorganickými či organickými molekulami (např. pevné polymerní elektrolyty), tak komplexní struktury vybraných polysacharidových systémů.

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život