Přehled vyřizení žádostí o informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 7.12.2015 - Smlouvy s konkrétními subjekty

Žádost o informaci:

dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném pfístupu k informacím bych tímto rád požádal o následující informace:
1) zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. (IČ : 28168356)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.
2) zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Anopress IT, a.s. (IČ : 266 94 484)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.
3) zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. (IČ : 63078201)?
Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

 

Informace nebo rozhodnutí:

V odpovědi na Vás e-mail ze dne 7. prosince t.r. si Vám dovoluji sdělit, že žádná ze společností, které
uvádíte ve svém dotazu, nefiguruje v adresáři firem, s nimiž má náš ústav obchodní styk (spolupráce s
nimi nebyla uzavřena).
S pozdravem
Ing. Zdenek Mrázek, CSc.
tajemník kolegia ředitele

Všechny informace

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život