Přehled vyřizení žádostí o informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Zaměstnávání zdravotně postižených

Žádost o informaci:

Žádám o poskytnutí opisu Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

(Každoročně opakované žádosti od více tazatelů)

Informace nebo rozhodnutí:

Požadovaný dokument posíláme v příloze.

Rok   2011 2012 2013 2014 2015 2016
Přepočtených zaměstnanců   239.43 245.85 251.82 259.41 258.4 255.55
Povinný podíl   9.58 9.83 10.07 10.38 10.34 10.22
Zaměstnáváním plněno za osob   6.38 5.48 6.81 5.47 5.47 5.47
Odběrem výrobků a služeb za osob   2.51 1.98 3.3 3.54 3.68 3.61
Odvod do st. rozpočtu za osob   0.69 2.37 0 1.37 1.18 1.14
Vypočtená výše odvodu   40928 144618 0 86239 76414 76950

 

Všechny informace

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život