Přehled vyřizení žádostí o informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace

7.12.2015 - Smlouvy s konkrétními subjekty Žádost o informace, zda ÚMCH uzavřel smlouvy s  NEWTON Media, a.s. (IČ : 28168356), Anopress IT, a.s. (IČ : 266 94 484),  Bisnode česká republika, a.s. (IČ : 63078201).     více... (10.12.2015)

6.5.2016 - Interní předpisy ÚMCH Žádám ... o informaci  ... týkající se vnitřních předpisů vztahujících se k hospodaření s majetkem, finančnímu hospodaření, jakož i k pravidlům hospodaření s fondy shora uvedené veřejné výzkumné instituce.   více... (14.6.2016)

Zaměstnávání zdravotně postižených Žádám o poskytnutí opisu Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. (Každoročně opakované žádosti od více tazatelů)   více... (15.7.2016)

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život