Školitel
(případně konzultant)
Ing. Jiří Michálek, CSc.
Název     tématu Hydrofilní polymery pro lékařské aplikace a tkáňové inženýrství (syntéza, charakterizace, modifikace).
Anotace

Biolékařské aplikace, včetně tkáňového inženýrství, vyžadují materiály s možností nastavit požadované parametry dostatečně citlivě a přitom v relativně širokých mezích. Toho lze dosáhnout vhodným výběrem syntetických polymerů., Díky svým vlastnostem hrají mezi biomateriály významnou roli hydrogely.  Syntézou, technikou polymerizace či povrchovými modifikacemi lze ovlivnit jejich interakci s živou tkání. Přitom příprava plošných nebo trojrozměrných nosičů pro kultivace buněk a jejich potenciální transplantaci pacientovi patří k moderním trendům tkáňového inženýrství.

Podstatou vlastní práce bude syntéza a charakterizace polymerů, charakterizace jejich výsledné struktury (homogenní, makroporézní, nanovlákenná), charakterizace povrchových vlastností a jejich modifikace s cílem imobilizovat na povrchu materiálu vhodné funkční skupiny, respektive bílkoviny respektive vhodné bioaktivní motivy, např. vybrané oligopeptidické sekvence. Hodnocení interakce polymer – živá tkáň bude probíhat ve spolupráci s partnerskými biologickými pracovišti.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život