Rada ústavu zvolená v roce 2017

Předseda: Ing. Zdenka Sedláková, CSc.
Místopředseda: Ing. Jiří Kotek, Dr.

Interní členové: Ing. Jiří Brus, Ph.D., Ing. Zdeněk Starý, Ph.D., RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., Mgr. Martin Hrubý, DSc. a RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.

Externí členové: prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. (PřF UK Praha, katedra fyzikální a makromolekulární chemie), prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.(VŠCHT Praha, FCHT, Ústav polymerů), prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.(MFF UK, katedra makromolekulární fyziky) a doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. (PřF UK Praha, katedra fyzikální a makromolekulární chemie)

Tajemník: Mgr. Kateřina Nožárová

Dozorčí rada po jmenování nových členů 2017

Předseda: prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (od 15.4.2019 do 14.4.2024)

 

[od 15.4.2014 do 14.4.2019 byl předsedou prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (Akademie věd České republiky)]

Místopředseda: RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. (od 11.5.2016 do 10.5.2021)

Členové: Ing. Luboš Novák, Ph.D. (Mega, a.s.), prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK), Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.) (od 16.5.2017 do 15.5.2022)

Tajemnice:

Složení orgánů ÚMCH v období 2012-2017

Ředitel

RNDr. František Rypáček, CSc. do 31.3.2016, Ing. Jiří Kotek, Dr. od 1.4.2016
tel. 296 809 316

Kolegium ředitele

RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
zástupce ředitele pro koordinaci výzkumné činnosti
tel. 296 809 219
Ing. Jiří Kotek, Dr. do 31.3.2016
zástupce ředitele a člen kolegia ředitele pověřený koordinací provozních a investičních aktivit ústavu a spolupráce s vysokými školami
Ing. Jiří Brus, Dr. od 1.4.2016
člen kolegia ředitele pro spolupráci s vysokými školami
Ing. Hana Nádeníková
členka kolegia ředitele pověřená ekonomickou a správní agendou do 31.3.2016; od 1.4.2016 zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz
RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. do 31.10.2016, od 1.11. 2016 Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
člen kolegia ředitele pověřený koordinací realizace výzkumu a spoluprací s aplikační sférou
tel. 296 809 280
RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.
člen kolegia ředitele pověřený koordinací účasti ústavu v operačních programech strukturálních fondů EU
tel. 296 809 224
tel. 296 809 361
Ing. Zdeněk Mrázek, CSc.do 31.3.2016
Tajemník kolegia ředitele
tel. 296 809 366

Rada ústavu

Předseda: RNDr. František Rypáček, CSc.
Místopředseda: RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.

Interní členové: Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., , RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Ing. Jiří Brus, Ph.D., RNDr. Eduard Brynda, CSc.

Externí členové: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. (MFF UK, katedra makromolekulární fyziky), Prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc. (VŠCHT Praha, FCHT, Ústav polymerů),  Prof. RNDr. Josef Štěpánek CSc. (MFF UK, fyzikální ústav), Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.(PřF UK Praha, katedra fyzikální a makromolekulární chemie)

Tajemník: Ing. Zdeněk Mrázek, CSc. do 31.3.2016

Dozorčí rada

Předseda: Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (AR AV ČR)
Místopředseda: Ing. Jiří Kotek, Dr. (ÚMCH AV ČR) do 31.3.2016, RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. od 11.5. 2016
Členové: prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.(ÚChP AV ČR), prof. Ing. Jan Roda, CSc. (VŠCHT Praha), Ing. Pavel Šebek, CSc. (Zentiva, k.s.)
Tajemnice: Marie Trnková (ÚMCH AV ČR), , od roku 2015 do 31.5.2016 Miroslava Minxová (ÚMCH AV ČR)

Složení orgánů ÚMCH v období 2007-2012

Rada ÚMCH

Předseda: RNDr. František Rypáček, CSc.
Místopředseda: RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
Členové: Ing. Jiří Brus, Ph.D., RNDr. Eduard Brynda, CSc., RNDr. Jiří Dybal, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (všichni ÚMCH AV ČR); Ing. Ivan Dobáš, CSc. (SYNPO, akciová společnost, Pardubice), Prof.Ing.Vratislav Ducháček, DrSc. (VŠCHT Praha), Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. (PřF UK Praha), Prof. RNDr. Josef Štěpánek CSc.(MFF UK)
Tajemník: Ing. Zdeněk Mrázek, CSc.

Ředitel

RNDr. František Rypáček, CSc.
tel. 296 809 316

Kolegium ředitele

RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
zástupce ředitele pro koordinaci výzkumné činnosti
tel. 296 809 219
Ing. Jiří Brus, Dr.
zástupce ředitele pro koordinaci informačních aktivit a vnějších vztahů
tel. 296 809 380
 
 
Ing. Jiří Kotek, Dr.
člen kolegia ředitele pověřený koordinací doktorského studia a spoluprací s vysokými školami
tel. 296 809 396
RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.
člen kolegia ředitele pověřený koordinací realizace výzkumu a spoluprací s aplikační sférou
tel. 296 809 280
Ing. Hana Nádeníková
členka kolegia ředitele pověřená ekonomickou a správní agendou
tel. 296 809 361
Ing. Zdeněk Mrázek, CSc.
Tajemník kolegia ředitele
tel. 296 809 366

Dozorčí rada

Předseda: Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (AV ČR)
Místopředseda: Ing. Miroslav Bleha, CSc. (ÚMCH AV ČR)
Členové: prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.(ÚACh AV ČR), prof. Ing. Jan Roda, CSc. (VŠCHT Praha), Ing. Pavel Šebek, CSc. (Zentiva, k.s.)
Tajemnice: Marie Trnková (ÚMCH AV ČR)

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život