Hlavní stránka >> Kontakty >> E-mail
CZ | ENG

Adresy elektronické pošty

Adresy útvarů

 

uživatelské jméno
útvar
office Kancelář ředitele
sympo Symposiální kancelář
library Knihovna
dokum Dokumentace / redakce
hsu Hospodářsko-správní úsek

Osoby

Pro většinu pracovníků ÚMCH majících vlastní adresu elektronické pošty lze použít adresu tvaru
Úřední poštu lze též zasílat na sekretariát ústavu (office @imc.cas.cz).
Případy, kdy má několik osob stejné příjmení a aspoň jedná z nich má elektronickou adresu v ÚMCH, jsou s dalšími výjimkami vypsány v tabulce (e-mail v jiné doméně je za lomítkem doplněn doménou):

 

Příjmení Jméno Účet, adresy (zavináč nahrazen lomítkem) Upřesnění
Beneš Hynek benesh  
Beneš Milan benes emeritní vědecký pracovník
Dušková (dříve Peterková) Jarmila -- převedena  - http://www.ibt.cas.cz/kontakt/seznam-osob.html
Dušková (dříve Smrčková) Miroslava smrckova, M.Duskova, Miroslava.Duskova  
Hajná Eliška hajna / umch.cz  
Hajná Milena mhajna  
Horák Daniel horak  
Horák Pavel -- již není v ÚMCH
Jäger Alessandro ajager  
Jäger Eliézer jager  
Janoušková Karolina -- již není v ÚMCH
Janoušková Olga janouskova  
Kouba Ing. Jan kouba / umch.cz  
Kouba Oldřich    
Kratochvíl Jaroslav jakr již není v ÚMCH
Kratochvíl Prof. Ing. Pavel krat, kratochvil emeritní vědecký pracovník
Machová Daniela danielamachova  
Machová Jana machova / umch.cz  
Machová Luďka machova  
Máliková Markéta malikova  
Malíková Pavlína   již není v ÚMCH
Michálek Jiří jiri  
Miškovská st. Eva miskovska  
Míškovská ml. Eva emisk  
Paruzel Aleksandra Magdalena gawelczyk  
Paruzel Bartosz paruzel  
Repaňová Ivana --  
Repaňová Zuzana -- již není v ÚMCH
Strachota Adam strachota  
Strachota Beata beata  
Svoboda RNDr. Ph.D. Jan svoboda Praha
Svoboda Ing. Ph.D. Jan -- Pardubice, již není v ÚMCH
Trnková Laura --  
Trnková Pavla trnkova / umch.cz  
Vlček Milan Milan.Vlcek / upce.cz Pardubice
Vlček Petr vlcek emeritní vědecký pracovník

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život