Detašovaná pracoviště ÚMCH

Pracoviště ÚMCH AV ČR Pardubice

Studentská 84, 532 10 Pardubice

Zima Vítězslav, doc. Ing. CSc., vedoucí odd. chemie pevných látek (odd. 208) 466036504

telefon 46603+provolba , fax 466036011

Pro aktuální údaje použijte telefonní seznam Univerzity Pardubice

útvar čísla Jméno pracovníka telefony E-mail Poznámka
kanc. lab. další kanc. lab. jiný
203 213A 209/1 Hromádková Jiřina 347 392   
203 213A Krejčíková Sabina RNDr. CSc. 347   
400434/1  Nádeníková Hana Ing.361    
203209/2  Pavlova Ewa Ing. Ph.D.367    
203 209/1 Šlouf Miroslav doc. RNDr. Ph.D. 392   
203 209/1 Vlková Helena 392   

Pracoviště ÚMCH AV ČR Vestec

Průmyslová 595, 252 42 Vestec

útvar čísla Jméno pracovníka telefony E-mail Poznámka
kanc. lab. další kanc. lab. jiný

Seznam k 22.10.2019.


Telefonní seznam dle pracovišť

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život